Nic nie dzieje się nagle i bez powodu, ale że dociekanie początków pewnych zjawisk może być zajęciem nad wyraz mozolnym i niekonczącym się, pominiemy je i zamiast fascynującej opowieści o wykluwaniu się różnych pomysłów zamieścimy taki oto protokół:


Dnia 10.10.2004 we wsi Dąbrowa Dolna gmina Bodzentyn odbyło się zebranie założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk zainteresowani problematyką odnowy wsi (lista w załączeniu).
Pomysłodawcy założenia w/w Stowarzyszenia, Krystyna Nowakowska i Krzysztof Wrona przedstawili zebranym cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Wspólnie ustalono treść statutu Stowarzyszenia i dokonano wyboru Komitetu Założycielskiego drogą głosowania jawnego.

W skład Komitetu Założycielskiego wybranego jednogłośnie weszli:

Krystyna Nowakowska
Krzysztof Wrona
Alicja Imiołek
Iwona Kózka
Bogusław Markiewicz

Tymczasową siedzibą stowarzyszenia jest Dąbrowa Dolna 41, 26-010 Bodzentyn.

Komitet Założycielski został zobowiązany do złożenia wniosku o rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządziła
Krystyna NowakowskaStowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica” w Dąbrowie Dolnej zostało zarejestrowane w grudniu 2004, a formalnie działalność rozpoczęło 1 marca 2005.

<<<