Zarząd Stowarzyszenia

Piotr Pardela- prezes
Alicja Imiołek - członek zarządu
Daria Kozłowska - członek zarząduKomisja Rewizyjna

Alicja Rozborska - przewodniczący
Artur Anyż
Andrzej Tybinkowski
<<<