Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Wsi “Odnowica”
za rok 2012

Miniony rok naszej pracy z różnych przyczyn był rokiem kiedy mniej aktywnym jeśli chodzi o realizację projektów. Był to rok przede wszystkim poświęcony na opracowywanie i doprecyzowanie koncepcji organicznej wioski edukacyjnej dla dzieci. Projekt pomysłu Krzysztofa Wrony ma być realizowany na działce przylegającej do Leśniczówki. Partnerem w realizacji tego projektu będzie Muzeum Wsi Kieleckiej. Dużym sukcesem było doprowadzenie do przekazania Stowarzyszeniu, przez Świętokrzyski Park Narodowy budynków osady leśnej w Dąbrowie w użyczenie na 15 lat. Jest to poważne odciążenie budżetu Stowarzyszenia ponieważ od listopada Stowarzyszenie nie płaci czynszu za wynajęcie Leśniczówki na cele statutowe.

Realizowane w minionym roku projekty to przede wszystkim działania we współpracy z Centrum Edukacyjnym Szklany Dom. Nasi członkowie mieli możliwość realizować tam swoje projekty. Daria Kozłowska prowadziła warsztaty maski, oraz warsztaty ozdób świątecznych, natomiast Alicja Rozborska prowadziła warsztaty teatralne z dziećmi i przygotowała etiudę teatralną na podstawie Syzyfowych Prac S. Żeromskiego. Stowarzyszenie wydało płytę Zespołu Pieśni Tańca Ciekoty, a także zorganizowało Ogólnopolski Konkurs na komiks na podstawie Syzyfowych Prac. Na wszystkie te projekty otrzymaliśmy dofinansowanie z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego , oraz ze Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Ważnym sukcesem dla naszego stowarzyszenia była Świętokrzyska Nagroda Kultury jaką otrzymał nasz kolega Artur Anyż za całokształt działalności artystycznej.

Jak co roku rytm naszej pracy wyznaczały święta i obrzędy tradycyjne. I tak w styczniu tradycyjne Herody z Teatrem Węgajty. Zorganizowaliśmy dla dzieci skupionych w Warsztatach Wrażliwości Mikołajki, a także Wigilię wigilii. Dzieci z warsztatów Wrażliwości pod kierunkiem Darii Kozłowskiej i Krzysztofa Wrony przygotowały Śpiewogrę Bożonarodzeniową. Całość została sfilmowana przez Telewizję Ostrowiecką . Gościem honorowym na Wigilii był Marszałek Województw Świętokrzyskiego Adam Jarubas.>>>