Na tylniej ¶cianie budynków gospodarczych rozwiesili¶my wielkie płótno i rozpoczęli¶my
w  i  e  l  k  i  e   m  a  l  o  w  a  n  i  e


Kiedy WIELKI OBRAZ był już gotowy rozpoczęli¶my
m n i e j s z e  m a l o w a n i eGdy nasz obraz-żagiel był już namalowany, rozci±gnęli¶my go między drzewem,
a narożnikiem budynku. Wtedy mogli¶my już wypłyn±ć na zielone morze.
Nad nami furkotały różnokolorowe smoki.<<<