Ponizszy projekt złożyliśmy w kwietniu w Ministerstwie Kultury. Zyskał on akceptację w ramach programu operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych. Otrzymana dotacja umożliwiła nam jego realizację4W czyli WIEJSKIE WAKACYJNE WARSZTATY WRAŻLIWOŚCI

4W czyli Wiejskie Wakacyjne Warsztaty Wrażliwości jest częścią dużego projektu „Festiwal Źródeł”. Oprócz warsztatów, począwszy od przełomu maja i czerwca do grudnia 2005 roku, co 3 – 4 tygodnie, w ramach Festiwalu bedą odbywać się koncerty w klasztorze na Św. Krzyżu (program „Laterna”). Zagrają artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Głównymi nurtami będą źródłowa muzyka ludowa i muzyka intuicyjna penetrująca pogranicze muzyki współczesnej, klasycznej i jazzowej. Artyści „Laterny”, tacy jak Ryszard Latecki, Krzysztof Wrona, aktorzy Teatru Wiejskiego Węgajty, Radosław Nowakowski, będą uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie „Odnowica” Warsztatach Wrażliwości. Bezpośredni kontakt z artystami przyczyni się do pobudzania aspiracji poznawczych i twórczych dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica” pozyskało jako partnera Świętokrzyski Park Narodowy oraz Miasto i Gminę Bodzentyn, którzy zadeklarowali gotowość udzielenia wszelkiej pomocy Stowarzyszeniu przy realizacji różnych projektów dla zrównoważonego rozwoju, oraz ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej Gór Świętokrzyskich. Nawiązało także współpracę z Fundacją Edukacji i Przedsiębiorczości.
Świętokrzyski Park Narodowy udostępnił pomieszczenia gospodarcze przy leśniczówce w Dąbrowie Dolnej na pracownie warsztatowe. Adaptacja tych pomieszczeń na pracownie będzie odbywała się metodą warsztatową. Młodzież i dzieci będą uczestniczyć bezpośrednio w pracach remontowych pod kierunkiem instruktora.
Realizację projektu edukacyjnego „4W czyli Wiejskie Wakacyjne Warsztaty Wrażliwości” poprzedzi akcja promocyjna. Na terenie należącym do Świętokrzyskiego Parku Narodowego zorganizowana będzie 4 czerwca w Bodzentynie impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka z Warsztatami Wrażliwości. Odbędą się wówczas pokazy warsztatów: wikliniarskiego, plastycznego i ceramicznego, zachęcające i informujące o ofercie wakacyjnej, jak również wspólne malowanie na dużym płótnie i przygotowywanie scenografii do spektaklu dziecięcego Teatru Pod Lnianym Niebem. Teatr zaprezentuje baśń słowiańską „Zaklinanie żab” do tekstu Alicji Imiołek napisanego w oryginalnej gwarze świętokrzyskiej i w opracowaniu muzycznym Krzysztofa Wrony.
Przez cały czerwiec będą trwały warsztaty z zakresu architektury regionalnej i organicznej architektury wnętrz, a także baśniowe i scenograficzne. Wynikiem tych działań będzie stworzenie czterech pracowni : plastycznej, teatralnej, architektonicznej i ekologicznej oraz przygotowanie sobótkowej imprezy plenerowej, która odbędzie się 24 czerwca w Wilkowie. Scenariusz i projekt scenografii - Krzysztof Wrona; wystąpią: Teatr Pod Lnianym Niebem z Dąbrowy Dolnej, Teatr Wiejski Kapkazy, Zespół Transfuzjon z Tarnowski Gór i Wielokulturowy Zespół Ludowy Wioha.
W tym czasie również zostaną wyłonione grupy na różne warsztaty prowadzone przez zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem artystów. Będą to warsztaty: filmowy, muzyczny, wokalny, architektoniczny, pisarsko-książkarski. Warsztaty prowadzone przez artystów przyjezdnych będą się odbywały w cyklach tygodniowych, natomiast warsztat plastyczny, organicznej architektury, plecionkarski i baśniowy będą miały charakter ciągły.

Prace warsztatowe i zaproszeni artyści:

Organizacja i przygotowanie – Krystyna Nowakowska (prezes Zarządu Stowarzyszenia „Odnowica”, menadżer kultury, współorganizator ośmiu edycji festiwalu teatralnego Drogi Teatru – Spotkania);
  1. Warsztat Zegar Słoneczny – warsztat dla dzieci, plastyczna zabawa połączona z nauką astronomii. Dzieci wykonują zegar słoneczny wykorzystując przestrzeń podwórka lub stodoły; prowadzący Ryszard Latecki - muzyk awangardowy, plastyk, wydawca, filmowiec, performer, projektant, uprawia muzykę intuicyjną, współpracuje z czołowymi artystami z kręgu muzyki współczesnej i jazzowej;
  2. Warsztat muzyczny – tworzenie muzyki z otaczających nas dźwięków, budowanie najprostszych instrumentów, nauka gry na bębnach, poznanie najbardziej podstawowych elementów rytmu, najbardziej fundamentalnych zasad ich łączenia w bardziej złożone struktury. Dotarcie do jądra rytmu, które jest pozakulturowe i pozastylistyczne, jednocześnie będąc podstawą wszystkich kultur i wszystkich stylistyk; prowadzący Radosław Nowakowski (muzyk grający na bębnach w takich zespołach jak Osjan, OŚ, Kwartet Jorgi i innych),
  3. Warsztat książkarski – czyli jak można napisać i zrobić książkę nie tylko na papierze; prowadzący Radek Nowakowski (artysta, muzyk, pisarz, projektant, tłumacz, autor pierwszej wydanej w Polsce powieści hipertekstowej);
  4. Warsztat filmowy - tajniki sztuki filmowej i wykonanie filmu według własnego pomysłu; prowadzący Jerzy Żuk Piwkowski i Klara Kopcińska (Stowarzyszenie Edukacji i Postępu Step, organizator otwartych warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży);
  5. Warsztat teatralny – praca nad oddechem, głosem i ruchem, ćwiczenia dotyczące kształtowania dźwięku z zastosowaniem archaicznych i nietradycyjnych technik wokalnych; efektem warsztatu będzie przygotowanie spektaklu Missa Pagana; prowadzący Wacek i Mute Sobaszek (twórcy Teatru Wiejskiego Węgajty);
  6. Warsztat oddechu i śpiewu – Mieczysław Litwiński (multiinstrumentalista, kompozytor, śpiewak o wirtuozowskiej skali głosu, śpiewał w Novi Singers; tworzy i wykłada w Polsce, USA i na Litwie.

Warsztaty ciągłe ( kontynuowane niezależnie od poprzednio omówionych warsztatów)
  1. Warsztat plastyczny – techniki malowania tkanin, rysunek; prowadząca Daria Kozłowska (absolwentka ASP w Poznaniu, wydział grafiki warsztatowej i tkaniny);
  2. Warsztat plecionkarski - wykorzystanie wikliny jako materiału zdobniczego, użytkowego, budowlanego; prowadzący Krzysztof Wrona (artysta wędrowny, projektant wnętrz metodą organiczną, poeta, gawędziarz, założyciel grupy projektowej Odnowiczan);
  3. Warsztat architektoniczny – tworzenie prostych instalacji organizujących przestrzeń wokół nas; prowadzący Krzysztof Wrona;
  4. Warsztat baśniowy – zajęcia teatralne z dziećmi; dzieci same piszą scenariusze, tworzą układy choreograficzne do śpiewanych opowieści; uruchamianie wyobraźni poprzez układanie własnych baśni w oparciu o znaleziska dokonane podczas wypraw do lasu; prowadzący Krzysztof Wrona, Alicja Imiołek (polonistka, nauczyciel w szkole podstawowej, poetka), Zdzisław Reczyński (aktor Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach);
W każdy piątek wieczorem organizowane będą Bajania, czyli spotkania nie tylko uczestników warsztatów, w czasie których będzie możliwa prezentacja dorobku warsztatowiczów oraz wymiana doświadczeń i pomysłów.
Cykl warsztatów wakacyjnych wyłoni ścisłą grupę, która weźmie udział w realizacji ostatniego członu projektu - spektaklu Missa Pagana do tekstu Edwarda Stachury z muzyką i w reżyserii Mieczysław Litwińskiego. Spektakl poprzedzają zajęcia warsztatowe i próby trwające około dwa tygodnie i prowadzone przez aktorów Teatru Wiejskiego Węgajty i Mieczysława Litwińskiego. Warsztaty obejmują także ćwiczenia z zakresu oddychania, wyobraźni słuchowej, techniki świadomego kierowania energią. Szczególną uwagę poświęcać się będzie głosowi, poszukiwaniu źródeł słowa i śpiewu. Śpiew połączony będzie z ruchem tak aby można było świadomie koordynować relacje ciało – przestrzeń - głos. W przygotowaniu do spektaklu wezmą udział śpiewacy, instrumentaliści, aktorzy, mimowie, a więc będzie to okazja do wspólnych interdyscyplinarnych działań i eksperymentów. Istotne jest tutaj działanie prowadzące do wspólnej realizacji. Warsztat ma charakter twórczy i integracyjny. Spektakl będzie prezentowany w Dąbrowie Dolnej podczas organizowanego z inicjatywy francuskiego Stowarzyszenia La Foret de la Paix Światowego Dnia Pokoju ustalonego rezolucją ONZ na 21 września. Uczestnicy 4W zorganizują festyn artystyczny, na którym wszystkie grupy warsztatowe zaprezentują swój dorobek (filmy, zdjęcia, książki, instrumenty, scenografie, obrazy, plecionki) w formie happeningu. O zmierzchu zaprezentowany zostanie spektakl Missa Pagana. Struktura spektaklu jest otwarta. Każda realizacja przygotowywana jest osobno, z nieco inną za każdym razem grupą ludzi. Tak więc w ramach spektaklu jest miejsce dla twórczych poszukiwań i nieskrępowanej indywidualnej kreatywności. Mogą więc zagrać przeróżne instrumenty, znajdzie się też miejsce na taniec, pantomimę czy też recytacje własnej poezji. Uczestnicy projektu rozpoczną sadzenie symbolicznego Lasu Pokoju (będzie to zaczątek ogrodu dendrologicznego przy siedzibie ŚPN).
Uczestnikami projektu będą artyści różnych dyscyplin oraz dzieci i młodzież mieszkająca w okolicznych wsiach odległych od leśniczówki o kilka kilometrów. Odległość ta jest do pokonania na piechotę lub na rowerze.
Wiek odbiorców od 7 lat wzwyż. Projekt otwarty dla wszystkich chętnych, jedynym kryterium jest miejsce zamieszkania. Pierwszeństwo będą miały osoby z naszej gminy. W warsztatach będzie uczestniczyło 20 – 50 osób, w spektaklach plenerowych weźmie udział około 500 osób. Promocja „4W” obejmie informację w szkołach (plakaty), podczas imprezy plenerowej promującej projekt („Łąka Tysiąca Żab”) oraz ogłoszenia w radio lokalnym (Radio Kielce), telewizji lokalnej i prasie (Gazeta Wyborcza Kielce, Słowo Ludu).
Warsztaty Wrażliwości nie używają ram w postaci konkretnego programu nauczania, a działają według klucza, który otwiera dzieciom i młodzieży drogę do wiedzy, dorobku i ducha artystów opierających swoją twórczość na naturalnej potrzebie tworzenia. Kontakt z tymi twórcami pozwala dzieciom i młodzieży wiejskiej czerpać ze źródeł własnej kreatywności i pokładów sztuki leżących w każdym człowieku. Większość dzieci ze środowiska wiejskiego nie wyjeżdża na wakacje, dlatego okres ten jest dobrym czasem na wyłonienie aktywnej i uzdolnionej młodzieży. Interdyscyplinarność warsztatów daje możliwość wyboru zajęć. Jest to również propozycja alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu i integracji młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Obecny stan wrażliwości estetycznej jest wynikiem całego łańcucha przyczyn i skutków. Jednym z jego ogniw z pewnością jest prawie całkowity brak edukacji estetycznej w szkołach. I stąd pomysł Warsztatów Wrażliwości, które mogłyby choć odrobinę tę dotkliwą lukę w wykształceniu przeciętnego i nieprzeciętnego obywatela wypełnić.
Pracownie utworzone w czasie trwania warsztatów będą funkcjonować przez cały rok, a warsztaty będą kontynuowane szczególnie poprzez regularne cotygodniowe próby Teatru pod Lnianym Niebem i Wielokulturowego Zespołu Ludowego Wioha. Teatr skupia w sobie wszystkie dziedziny sztuki - jest więc świetnym pretekstem do interdyscyplinarnych działań, uczy autoprezentacji, pomaga przełamywać różnego rodzaju bariery psychologiczne i osobowościowe.

<<<