L  A  B  O  R  A  T  O  R  I  U  M     S  W  O  J  S  K  I  E  G  O    S  M  A  K  Ufragmenty projektu złożonego w Fundacji Wspomagania Wsi w październiku 2005 roku

[...]
Celem projektu jest stworzenie wzorcowego Laboratorium Swojskiego Smaku czyli wskazanie dodatkowego źródła dochodów przez wykonywanie wyrobów kulinarnych z pozyskanych dziko rosnących lub uprawnych roślin. Atrakcyjność i oryginalność tych wyrobów polega na stosowaniu historycznych receptur, prostocie, wykorzystaniu pomysłów własnych wykonawców. Wyroby te to przede wszystkim przetwory: konfitury, susz, soki, syropy, a także wypieki np. podpłomyków. Wszystko wykonywane metodami tradycyjnymi zachowaniem wymogów higieny i BHP. Ponieważ nasza wieś leży w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego teren jest czysty, nie ma w pobliżu żadnego przemysłu, gospodarstwa są małe z sadami przydomowymi i ogródkami warzywnymi, jest duża możliwość pozyskiwania ekologicznego surowca do produkowania zdrowej żywności. Projekt ma na celu zachowanie i propagowania zdrowych, wartościowych, tanich i oryginalnych przepisów i tradycji. Okres od lutego do grudnia to I faza projektu wzorcowa i mająca na celu przygotowanie rynku zbytu na tego typu wyroby. Wykonają ją przede wszystkim członkowie stowarzyszenia należący do społeczności wsi Dąbrowa Dolna.

[...]
Wypracowanie wzorcowej kuchni i wyprodukowanie wzorcowej partii produktów i rozpoznaniu rynku zbytu pozwoli na stworzenie specjalizacji w poszczególnych gospodarstwach. Utworzenie wiejskiej kawiarenki, lub własnego stoiska (sklepiku) z produkowanymi wyrobami. Wieś Dąbrowa Dolna leży w centrum Gór Świętokrzyskich, w sąsiadującym Bodzentynie jest bardzo słabo rozwinięta gastronomia jest to szansa na sukces naszej propozycji kulinarnej i jej stały rozwój w oparciu o miejscowe surowce.

[...]
Założeniem proponowanych w ramach projektu warsztatów jest stworzenie wzorcowej placówki uczącej metodami warsztatowymi umiejętności wykorzystania “kultury źródeł” w jej najbardziej elementarnym zakresie jakim są kulinaria. Celem warsztatów jest przywrócenie należytego miejsca w świadomości społecznej “kultury ziemi” we wszystkich jej przejawach, promocja tych wartości oraz wskazanie sposobów dotarcia do grup konsumentów o ukształtowanych poglądach kulturalno-ekologicznych. Warsztaty kulinarne i zielarskie mają na celu wskazanie sposobów wykorzystania surowców roślinnych (ziół), tradycyjnych metod, technologii, w połączeniu z wymaganiami współczesnego odbiorcy. Warsztaty mają przygotować osoby do prowadzenia takiej wzorcowej placówki kulinarno-produkcyjnej opartej na tradycji lokalnej i zdrowym żywieniu.

Plan warsztatów kulinarno-zielarskich
Warsztat piekarniczy – wykorzystanie pieca chlebowego do wypieku piecuchy świętokrzyskiej (produktu w prostej linii wywodzącego się z tradycji podpłomyków) i różnych rodzajów chleba;
marzec – 8 dni: prowadzenie K.Wrona
Warsztat wędzarski – zastosowanie metod wędzenia wędlin do konserwacji długotrwałej;
kwiecień - 4 dni: prowadzenie K.Wrona

Warsztat “Stukrotne łąki i Las czarodziej” - wprowadzenie w sztukę poszukiwania, rozróżniania i pozyskiwania surowców roślinnych: owoców, liści, korzeni, kłączy, ziół, z wyłączeniem grzybów; wprowadzenie elementów edukacji ochrony środowiska – rośliny chronione, rezerwaty, sposoby wykorzystania tych surowców, metody suszenia, konserwacji, przetwarzania;
od kwietnia do października - 10 dni: prowadzenie H.Świątkowska

Warsztat “Gość w dom” - sztuka przyjmowania i obsługi gości, profesjonalne prowadzenie placówki kulinarnej, estetyka stołu, opakowań, wskazanie sposobów promocji i dotarcia do odbiorcy, wymagania sanitarne;
maj-czerwiec – 8 dni: prowadzenie K.Wrona

Warsztat “Spiżarnia smaków” - receptury i wykonanie wzorcowych przetworów owocowo zielarskich i warzywnych na zimę;
lipiec-listopad - 10 dni: prowadzenie H.Świątkowska


Kwalifikacje osób prowadzących warsztaty
Hanna Świątkowska - absolwentka wydziału Zootechniki Akademii Rolniczej w Krakowie, żona leśnika, pracownika Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Zielarka z wieloletnią praktyką (rozpoznawanie i konserwacja roślin zielnych) związana ścisłą współpracą z firmami promującymi leczenie naturalne. Poprzez środowisko leśników dobrze znająca problematyką ekologii, ochrony środowiska oraz edukacji w tym zakresie. Artystka w zakresie rzemiosł artystycznych – haft, lalkarstwo, tkactwo. Publikowała artykuły o tematyce zielarskiej oraz społeczno – kulturalnej w prasie lokalnej oraz zagranicznej. Autorka nowatorskich pomysłów kulinarno-zielarskich. Kolekcjonerka wiedzy etnograficznej i historycznej (stroje, obyczaje, kulinaria). W ramach pracy w Stowarzyszeniu nadzorująca przygotowania kulinariów zielarskich
Krzysztof Wrona – pomysłodawca projektu „Laboratorium Swojskiego Smaku”
Doświadczony restaurator, projektant wnętrz na potrzeby gastronomii, twórca strategii rozwoju dla wielu restauracji m.in. “Pod drewnianym bocianem” w Katowicach, “Niebo” w Raciborzu, “U Wronów” w Tarnowskich Górach. Poeta, animator działań kulturalnych na terenie Śląska, Beskidu Niskiego i Gór Świętokrzyskich. Zamieszkały w Dąbrowie Dolnej, dysponent lokalu przeznaczonego na warsztaty Laboratorium Swojskiego Smaku.


<<<projekt finansowany przez Fundację Wspomgania Wsi