fragment projektu złożonego do Fundacji Batorego na który otrzymalismy dotację w ramach programu Dla Tolerancji, " To co wspólne , to co różne" -  kwiecień 2007
[...]
Naszym pomysłem jest prześledzenie losów Dawida Rubinowicza, odszukanie opisanych przez niego miejsc, zrobienie dokumentacji fotograficznej. Rozmowy z ludźmi, którzy może jeszcze pamiętają czasy wojny, a może i samego Dawida. W projekcie będzie brała udział młodzież gimnazjalna, grupa ok. 10 osób. Będziemy chcieli szczególnie zwrócić uwagę na postawę Dawida, na jego zachowania w ekstremalnej sytuacji. W świetle narastającej agresji wśród młodzieży i nasilających się działań terrorystycznych na świecie, postawa Dawida jest oskarżeniem przejawów wszelkiej agresji, szowinizmu i antysemityzmu, a zarazem wzorem człowieczeństwa. Są to trudne problemy, ale właśnie dzięki temu że przedstawione przez rówieśnika i jego językiem, jest to najlepszy sposób dotarcia do młodych ludzi i pobudzenia wrażliwości drzemiącej w każdym człowieku. Nie jest naszym celem tylko przypomnienie historii Dawida Rubinowicza, lecz raczej historia ta ma być pretekstem do zapoznania się z kulturą narodu żydowskiego i próbą znalezienia wpływów żydowskich na historię i rozwój Bodzentyna. Planujemy w tym celu przeprowadzić, a także w celu szerszego poznania kultury żydowskiej warsztaty artystyczne, np. wycinankarstwa bardzo popularnego w tradycji żydowskiej i świętokrzyskiej, warsztaty tańca. Młodzież biorąca udział w projekcie przygotuje prace plastyczne wykonane różnymi technikami będące ilustracjami pamiętnika Dawida; chcemy aby były to dowolne prace inspirowane tematyką pamiętnika lub konkretnymi wydarzeniami tam opisanymi. Prace będą oceniane i nagradzane. Na zakończenie projektu zamierzamy zorganizować imprezę z koncertem muzyki żydowskiej i prezentacją efektów projektu.

Cel naszych działań to próba zwrócenia uwagi na problemy tolerancji, wielonarodowości, poszanowania odmienności. Poznanie innej kultury kiedyś tak powszechnej i odgrywającej znaczącą rolę w naszym społeczeństwie. Zamiarem naszym jest by realizacja tego projektu przygotowała młodzież do przeprowadzenia lekcji o holokauście.


Działania w ramach projektu to przede wszystkim wspólne omówienie Pamiętnika z koordynatorem projektu i ustalenie mapy wycieczek do miejsc opisanych w Pamiętniku. Następnie spróbujemy odnaleźć opisane w pamiętniku miejsca, w tym celu zorganizujemy wycieczki rowerowe, piesze rajdy. Miejsca odnalezione zaznaczymy w jakiś sposób wymyślony przez dzieci. Każdą wycieczkę będziemy wspólnie komentować, rozmawiać. Następnie przeprowadzimy warsztaty fotografii otworkowej. Efektem tego warsztatu będzie dokumentacja miejsc związanych z Dawidem. Chcemy aby realizacja tego projektu była przede wszystkich ciekawą podróżą w przeszłość, a fotografia otworkowa jest do tego celu idealnym narzędziem. Warsztaty te mają także za zadanie zainspirowania dzieci do wykonania własnych prac plastycznych związanych z Pamiętnikiem, fotografia może być jednym z elementów tych prac, planujemy również warsztaty plastyczne, kaligrafii i wycinankarskie, które pomogą dzieciom w przygotowaniu prac na konkurs. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej prezentacji wszystkich prac połączonej z koncertem muzyki żydowskiej i nauką tańców żydowskich. Będziemy chcieli nagrodzić wszystkie dzieci biorące udział w projekcie. Rozpoczęcie projektu chcielibyśmy zainaugurować 1 czerwca czyli wtedy kiedy Pamiętnik sie urywa natomiast zakończenie w dniu kiedy wywieziono Żydów z Bodzentyna do Treblinki. Ostatnim etapem projektu będzie wycieczka do Suchedniowa, stacji z której odjechał transport Zydów do Treblinki. Będzie to symboliczny “Marsz milczenia” którym uczcimy pamięć zamordowanych Żydów.
<<<