MOC PASIAKA - TKACTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

projekt współfinansowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Dziedzictwo Kulturowe - Kultura Ludowa
Celem projektu jest przywrócenie pamięci o dziedzictwie kulturowym jakim jest "Tkactwo Świętokrzyskie " w Bodzentynie poprzez utworzenie edukacyjno-artystycznej strony internetowej, a także udostępnienie i popularyzacja materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Państwowym.

Powstanie w latach 50 XX w. Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego i jej działalność przyczyniła się do spopularyzowania tradycji wzornictwa ludowego i artystycznego oraz samego Bodzentyna w kraju i za granicą (m.in. nagroda w 1979 za zasługi dla Kielecczyzny). Dziś mało kto zna chlubna historie tej instytucji. Jej obszerny dorobek (ok. 200 wzorów) leży niedostępny zwykłym ludziom w Archiwum Państwowym w Kielcach. Tylko nieliczne pracownice spółdzielni przekazały swoje umiejętności córkom, które próbują wykorzystać tę wiedzę jako uatrakcyjnienie swych gospodarstw agroturystycznych. Zamysłem organizatorów jest udostępnienie materiałów archiwalnych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i zorganizowanie wystawy . Wykorzystanie technik multimedialnych będzie równocześnie bodźcem do zainteresowania i zaangażowania młodzieży w odkrywanie lokalnej tradycji i historii (dotarcie do byłych pracowników tkalni - wywiady, odnalezienie zachowanych pamiątek, tkanin, ręcznie tkanych kilimów, pasiaków). Planuje się również przeprowadzenie warsztatów tkackich, które z jednej strony skierowane będą do lokalnej społeczności z drugiej zaś dokumentacja filmowa wykorzystana będzie dla potrzeb strony internetowej. Projekt realizowany jest od lutego 2011 do grudnia 2011.

                                                                                                         Justyna Drogosz - koordynator


skan kartoteki z Archiwum Państwowego