W   I   R   T   U   A   L   N   A      D   Ą   B   R   O   W   A      D   O   L   N   Afragmenty projektu złożonego w Fundacji Wspomagania Wsi jesienią 2005

[...]
Celem projektu jest przybliżenie młodzieży wiejskiej współczesnego medium jakim jest Internet, poprzez stworzenie możliwości czynnego wykorzystania tego medium zarówno w celu samokształcenia, jak i własnej kreacji i promocji. W ramach stworzonego serwisu poświęconego Dąbrowie Dolnej młodzi ludzie będą mogli zaprezentować i promować własną społeczność lokalną, a na łamach gazety poruszać intrygujące ich tematy. Pobudzi to ich aspiracje poznawcze i twórcze, będzie kształtować aktywne postawy wobec rzeczywistości, da możliwość włączania się w działalność społeczną i publiczną, będąc jednocześnie formą pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego.
[...]
Uczestnikami projektu będzie młodzież gimnazjalna i licealna zamieszkująca wieś Dąbrowa Dolna w gminie Bodzentyn.
Zaplanowane działania przewidują przeprowadzenie w okresie ferii zimowych warsztatów, w wyniku których powstanie strona internetowa - będąca serwisem dotyczącym Dąbrowy Dolnej i gazetą internetową. Po warsztatach - do 30 czerwca odbywać się będą cyklicznie spotkania mające na celu aktualizację serwisu i tworzenie kolejnych numerów gazety.
Warsztaty będą się składały z mini wykładów, prezentacji poszczególnych zagadnień, demonstracji przykładów, dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których powstanie strona. Przy tworzeniu kolejnych numerów gazety przewidywana jest samodzielna praca młodzieży w konsultacji z wykładowcami.
Spodziewanymi efektami jest pobudzenie kreatywności młodzieży wiejskiej i włączenie jej do działalności społecznej i publicznej, oraz rzeczywiste wykorzystanie przez nią możliwości dostępu do informacji i twórczej autoprezentacji przy użyciu sieci globalnej.
[...]Fundacja Wspomagania Wsi, w ramach programu "Pożyteczne ferie 2006", przyznała nam dotację na zakup komputera. Komputer zakupiliśmy i jeszcze przed feriami odbyło się pierwsze spotkanie zespołu redakcyjnego pod przewodnictwem Artura Jastrząba i Margo Podlejskiej, na którym powstały pierwsze szkice i makiety Wirtualnej Dąbrowy Dolnej.

A potem zaczęły się ferie i praca nad naszym portalem ruszyła pełną parą. Dwie godziny przed południem i dwie godziny po południu. Oprócz tego zbieranie materiałów w terenie....

Oj tak, czasami głowa pękała próbując ogarnąć te wszystkie procedury i linki, ale wreszcie nadszedł dzień, kiedy Wirtualna Dąbrowa Dolna stała się jak najbardziej realna: wdd.to.pl i już.

<<<