Wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: fragment projektu złożonego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje którego otrzymaliśmy dotację w ramach Programu Operacyjnego "WYSPIAŃSKI" - kwiecień 2007

[...]

Celem projektu jest przybliżenie twórczości Stanisława Wyspiańskiego młodzieży, poprzez pracę nad przygotowaniem spektaklu “Wesele od nowa” inspirowanego tekstem dramatu “Wesele”. Praca z tym teksem stanowi pretekst do aktywizacji społecznej młodzieży mieszkającej na wsi poprzez edukację artystyczną, a także integracje różnych środowisk społecznych poprzez sztukę. Metoda dramy jaką będziemy sie posługiwać daje możliwości iterdyscyplinarnego podejścia do tematu. Wykorzystanie form teatralnych i parateatralnych, ruchu scenicznego, form prezentacji indywidualnej i zbiorowej, ma na celu wspieranie edukacji, kształcenie estetyczne, etyczne, kreowanie dyspozycji twórczych i wyobraźni. Jest także treningiem koncentracji, pozwala panować nad emocjami, nieustannie rozwija intelekt, inspiruje myślenie twórcze, przygotowuje do życia w nowym środowisku. Celem organizatorów jest umożliwienie wymiany i kontaktu twórczego młodzieży z Kielc z młodzieżą z Dąbrowy Dolnej i wspólne przygotowanie spektaklu teatralnego inspirowanego tekstem “Wesela” St.Wyspiańskiego. Mamy nadzieje, że praca z tekstem “Wesela” i odniesienie do współczesności przybliży młodzieży twórczość Stanisława Wyspiańskiego i pozwoli odczuć aktualność tego tekstu w dzisiejszych czasach. Do spektaklu chcemy także zaangażować profesjonalnych aktorów, muzyków jak również mieszkańców wsi Dąbrowa Dolna, którzy wprowadzą elementy obrzędowości weselnej. Wspólna praca młodzieży ,artystów, i twórców ludowych jest sposobem na integrację różnych środowisk poprzez sztukę. Celem takiej integracji jest podniesienia samooceny, niekonwencjonalne nawiązanie komunikacji społecznej, integracja różnych grup społecznych.
Przygotowywanie spektaklu będzie się odbywało na zasadzie pracy nad poszczególnymi scenami i prezentowane jako praca w toku. Zdajemy sobie sprawę z trudności zadania, ale temat wydaje nam się ważny i warty podjęcia. Efekt przedsięwzięcia może być wielowymiarowy tak jak wielowątkowa i wielowymiarowa jest twórczość Wyspiańskiego. Jest to tematyka bardo bliska działaniom naszego Stowarzyszenia , artyści skupieni wokół Stowarzyszenia, przenieśli się z miasta na wieś i próbują zmieniać oblicze polskiej wsi na drodze do zrównoważonego rozwoju poprzez sztukę.