MAGIA TEATRU- interdyscyplinarne warsztaty artystyczne dla dzieci imłodzieży ze środowisk wiejskich.


Fragmenty projektu złożonego w kwietniu do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizacje którego otrzymaliśmy dofinasowanie w ramach FIO 2008
Celem projektu jest wyrównywanie różnic w dostępie do kultury oraz stworzenie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości. Odbędzie się to poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży ze wsi Dąbrowa Dolna i sąsiednich miejscowości gminy Bodzentyn w ramach organizowanych warsztatów artystycznych (m.in.: warsztat dramy, tańca, teatralny, wokalny, plastyczny, ) pobudzających twórczo i rozwijających zdolności artystyczne. Jest to propozycja na alternatywne spędzania wolnego czasu i rozwijanie pasji artystycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. W ramach projektu będą odbywały się interdyscyplinarne warsztaty artystyczne w blokach tematycznych a także prezentacje dorobku warsztatowiczów , wystawy, spektakle, spotkania. Planowane są również wyjazdy zaangażowanej w działania młodzieży na spektakle do teatru w Krakowie i Warszawie, a także wyjazdy do galerii sztuki współczesnej . Projekt będzie realizowany w zabytkowej leśniczówce, którą Stowarzyszenie dzierżawi od maja 2007 roku, częściowo wyremontowało i wykorzystuje na działania artystyczno – edukacyjne. Jest to jedyne takie miejsce na terenie Gminy Bodzentyn, gdyż nie ma w Gminie GOK -u , ani nie funkcjonują świetlice. Projekt będzie dokumentowany i relacjonowany na bieżąco przez uczestników na stronie internetowej.


Informacje z realizacji projektu w dokonaniach


>>>