Nasz repertuar jest jeszcze bardzo skromny.
Teksty uszeregowane są chronologicznie.
Czytając je należy pamiętać o tym, że tekst to tylko część teatru.
W Jaworowej Baśni jest na przykład dużo ryków,
które są właściwie niezapisywalne, a równie ważne jak słowa,
a może nawet od nich ważniejsze.
Zresztą dźwięki w ogóle to też tylko część teatru.
Zdarzają się przecież teatry nieme jak nieme było kiedyś kino.| JAWOROWA BAŚŃ |

| LECILATY |

| ŚPIEWOGRA BOŻONARODZENIOWA |
(czyli opowieść o zbóju Kaku i nie tylko)

| ZAKLINANIE ŻAB |<<<